Kruistocht - SC 1 Simoen dja

Beschrijving

De kruistochten... Een irrationeel en fantastisch tijdperk in de geschiedenis van de mens, dat wordt gekenmerkt door de jacht op roem, door felle gevechten en ijdele dromen. Er zou nog een negende kruistocht zijn geweest, maar het menselijk geheugen is selectief... We weten niet meer precies wanneer die kruistocht is begonnen of wanneer hij is geëindigd. Hij heeft iets wat voor de menselijke geest onbevattelijk en angstaanjagend is, en daarom is er een sluier neergedaald over het collectief geheugen. Drie keer drie... De negende kruistocht begint. Hij zal anders zijn dan de andere. Drie volken: christenen, moslims en joden zullen elkaars wegen kruisen om Jeruzalem te heroveren of te behouden. De Heilige Stad herbergt het graf van Christus. Maar is het wel het graf uit de bijbel? Drie edelmannen slaan de handen ineen: de jonge Gauthier van Vlaanderen, de wijze Gregorius van Arcos, zijn schoonvader, en de ambitieuze hertog van Tarente. Samen zouden ze de door de christenen vereerde Drieëenheid kunnen symboliseren, hun krachten bundelen en de overwinning behalen. Maar de mens is hoogmoedig en kan het niet laten te begeren wat niet van hem is... Wie kan de loop van de geschiedenis veranderen? Binnen de muren van Hiërus Alem bereidt ook Ab’Doel Razim zich voor op de strijd. Hij is de onbetwiste leider van de Saracenen, die zich geestdriftig aan zijn zijde scharen. Hij is een man van de vrede: zijn moed is groot maar hij schept geen behagen in de oorlog, zelfs niet in een heilige oorlog. Omdat hij zich bewust is van zijn verantwoordelijkheid, vraagt hij God om de noodzakelijke kracht. Maar kan het dat hij zich vergist? Ver van de menselijke beslommeringen zoekt het Licht der Martelaren op het slagveld naar zuivere zielen. Want om uit deze nachtmerrie te worden gered, moet je de beste van allemaal zijn... of de allerlaagste verrader. Tegen een nauwkeurig historisch decor vertelt scenarist Jean Dufaux een fictief verhaal waarin het bovennatuurlijke en de tragedie samengaan met liefde en geloof. De ware kruistocht is in dit geval die van het Goede tegen het Kwade, en de mensen moeten kiezen tussen hun eigen lot en dat van de hele mensheid. Xavier Philippe creëert met zijn beelden een magische en sensuele wereld, die nog wordt versterkt door de prachtige inkleuring van Jean-Jacques Chagnaud.

Productspecificaties
Hoofdreeks: Kruistocht
Categorie: Strips
Afmetingen: 235mm x 310mm
Uitgever: Le Lombard
EAN: 9789055816408
Uitvoering: Softcover
Pagina's: 56
Verschijningsdatum: 06/02/2008
Prijs: 10,50€