Disclaimer

© Ballon Media 2011
 
Alle rechten voorbehouden. Deze site en haar inhoud zijn integraal de exclusieve eigendom van Ballon Media, gevestigd op Franklin Rooseveltplaats 12, 2060 Antwerpen.

Deze site en haar inhoud worden beschermd door het recht op de intellectuele eigendom. Het is niet toegestaan om elementen (teksten, beelden, lay out, logo’s, software,...) van deze site of haar inhoud gedeeltelijk of in hun geheel te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen of mee te delen aan het publiek. Elke reproductie, verspreiding, wijziging of mededeling aan het publiek van een of meerdere elementen van deze site dienen te worden onderworpen aan de uitdrukkelijke, geschreven toestemming van Ballon Media, behalve in de eventuele gevallen waarin zo’n toestemming niet wordt vereist. 

Ballon Media zet zich maximaal in om de site permanent beschikbaar te houden en om fouten in de inhoud van de website te vermijden. Ballon Media kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Ballon Media kan geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site. Ook kan Ballon Media niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van andere websites waarnaar een hyperlink wordt gelegd op deze site, noch voor de schade die zou kunnen resulteren uit het raadplegen van deze sites.